मुख्य पान आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा

विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-5
झोन क्र १ कार्यालय रामपुरी कॅम्प
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 6-10
मनपा हिंदी शाळा क्र १५ रामपुरी कॅम्प
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 11-15
मनपा उर्दू शाळा क्र ६ चपराशीपुरा
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 16-20
मनपा शाळा क्र १९ रुक्मिणी नगर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 21-25
मनपा हायस्कूल नेहरू मैदान
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 26-31
शिक्षण विभाग कार्यालय अंबापेठ
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 32-37
झोन क्र ३ कार्यालय हमालपुरा
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 38-43
झोन क्र ४ कार्यालय बडनेरा
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 36-42
चिखली
 

 

ताज्या घडामोडी
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
  
निवडणूक निकाल


अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
(प्रभागाप्रमाणे विजयी उमेदवारांची यादी)


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
1
अ - अनुसूचित जाती
प्रविण ओकारराव मेश्राम

पत्ता - शेगाव अमरावती
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2347
- - - - - - -
विजयी
1
ब - स्त्रियांसाठी
अर्चना रविन्द्र इंगोले

पत्ता - ओम कोलनी, अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
1650
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
2
अ - अनुसूचित जाती
राजु श्यामराव मानकर

पत्ता - बोबडे नगर, अर्जुन नगर,अमरावती
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
2151
- - - - - - -
विजयी
2
ब - स्त्रियांसाठी
स्वाती अमोल निस्ताने

पत्ता - सुरक्शा कोलोनी तपोवन, अमरावाती
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
1772
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
3
अ - अनुसूचित जमाती
राजु विठ्लराव मसराम

पत्ता - समाधान नगर,अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  

- - - - - - -
विजयी
3
ब - स्त्रियांसाठी
सुजाता अनिल झाडे

पत्ता - केम्प,अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
---  
1256
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
4
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
बाळु शंकर भुयार

पत्ता - गाडगे नगर,अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
2358
- - - - - - -
विजयी
4
ब - स्त्रियांसाठी
सारीका प्रमोद महल्ले

पत्ता - राधानगर अमरावती
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
5
अ - अनुसूचित जाती
भुषण बाजीराव बनसोड

पत्ता - सिधार्थ नगर,रामपुरी क्म्प अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
2235
- - - - - - -
विजयी
5
ब - स्त्रियांसाठी
शीला राधेश्याम बजाज

पत्ता - रितीका बारब्दे लाइन कम्प रोड अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2689
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
6
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
सिसोदे दिव्या विनायक

पत्ता - श्रीक्रुष्ण नगर पाठ्यपुस्तक मंडळ चौक वि.म.वि.परिसर प्रविण नगर अमरावती ४४४६०४
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
1522
- - - - - - -
विजयी
6
अ - सर्वसाधारण
हिवसे धिरज एकनाथराव

पत्ता - लक्ष्मीनगर नविन काटन मार्केटच्या मागे अमरावती
अपक्ष

चिन्ह : शिट्टी
View  
1304
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
7
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
काळे निलिमा अनिल

पत्ता - श्री पुष्प रेखा कालनी जवाहर नगर,व्हि.एम.व्हि.रोड अमरावती
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2585
- - - - - - -
विजयी
7
ब - सर्वसाधारण
बाजड प्रदिप विष्णुपंत

पत्ता - श्री विष्णु नगर ,नवसारी स्टाप जवळ, व्हि.एम्.व्हि. रोड ,अमरावती
अपक्ष

चिन्ह : दूरदर्शन
View  
3430
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
8
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मो.इम्रान मो.याकुब

पत्ता - चांदनी चौक अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : जग
View  
1515
- - - - - - -
विजयी
8
ब - स्त्रियांसाठी
हमिदा बानो शेख अफ़जल

पत्ता - इकबाल कालनी वलगाव रोड अमरावती ४४४६०५
समाजवादी पार्टी

चिन्ह : सायकल
View  
1489
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
9
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
सो.रेवसकर योजना अशोकराव

पत्ता - महेंद्र कालनी पोस्ट व्हि.एम.व्हि.,वलगाव रोड अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
3185
- - - - - - -
विजयी
9
ब - स्त्रियांसाठी
लुबना मनविर सै.मरदवम

पत्ता - पराडाइज कालनी,वलगाव रोड अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2820
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
10
अ - अनुसूचित जाती
दंदे प्रदिप पंजाबराव

पत्ता - आदर्श हाउसिंग सोसायटी,विलास नगर पोस्ट व्हि.एम.व्हि.अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : शिवणयंत्र
View  
2732
- - - - - - -
विजयी
10
ब - स्त्रियांसाठी
तायवाडे रेखा पंजाब

पत्ता - विलास नगर गल्ली न.४ पोस्ट व्हि.एम.व्हि.अमरावती
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
1555
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
11
ब - सर्वसाधारण
SUGANCHAND THAKURDAS GUPTA

पत्ता - SUGANCHAND THAKURDAS GUPTA MORBAG, MASANGANJ, AMRAVATI.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2206
- - - - - - -
विजयी
11
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
KUSUM BHARAT SAHU

पत्ता - KUSUM BHARAT SAHU CHETAN DAS BAGICHA, CHATRASAL GANJ, AMRAVATI
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
2546
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
12
ब - सर्वसाधारण
Dinesh Ganeshdas Boob

पत्ता - In Front of Sahakar Bavan Morshi Road AMT.
अपक्ष

चिन्ह : नगारा
View  
3555
- - - - - - -
विजयी
12
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
HEMLATA NIKHILESH SAHU

पत्ता - HEMLATA NIKHILESH SAHU AMBAPETH AMT.
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1942
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
13
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
VANDANA MAHENDRA KANGALE

पत्ता - VANDANA MAHENDRA KANGALE 40- ADIVASI COLONY, CONGRES NAGAR, AMRAVATI.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
1493
- - - - - - -
विजयी
13
ब - सर्वसाधारण
SANJAY PRALHAD AGRAWAL

पत्ता - SANJAY PRALHAD AGRAWAL NEAR GANPATI TEMPLE, KHAPARDE BAGICHA, AMRAVATI.
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1383
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
14
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
MALTI GAUTAM DABHADE

पत्ता - MALTI GAUTAM DABHADE BHAR.AT NAGAR, CHANDUR RAILWAY ROAD, CAMP, AMRAVATI
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
View  
1568
- - - - - - -
विजयी
14
ब - सर्वसाधारण
NITIRAJSINGH TRILOKSINGH SHEKHAWAT

पत्ता - NITIRAJSINGH TRILOKSINGH SHEKHAWAT SAJIVANI COLONY, CONGRES NAGAR, AMRAVATI.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
1814
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
15
अ - अनुसूचित जाती
BABULKAR VIJAY NARAYANRAO

पत्ता - BABULKAR VIJAY NARAYANRAO WADALI CAMP AMT.
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
1095
- - - - - - -
विजयी
15
ब - स्त्रियांसाठी
Sau. Sapna Shailendra Thakur

पत्ता - Wadali Camp Amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
1241
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
16
ब - सर्वसाधारण
Shaista ansari zeeshan ansari

पत्ता - Dr. shriraj compound near sarkit house camp amravati
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
View  
1732
- - - - - - -
विजयी
16
अ - अनुसूचित जाती
Abahadas Pandari Jaware

पत्ता - Bichu tekade behind Dr. baba saheb ambedakar putadaya , amravati
अपक्ष

चिन्ह : कंगवा
View  
1787
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
17
ब - सर्वसाधारण
Arun manoharlal Jaiswal

पत्ता - Manohar niwas fezarpura amravati
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
View  
1659
- - - - - - -
विजयी
17
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Alka dyneshwar sardar

पत्ता - Kishor nagar, amravati
बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : ---
View  
1576
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
18
ब - सर्वसाधारण
Nitin Ragawedra Deshmukh

पत्ता - Shilpaj Niwas Rukhmini Nagar.Amravati.
इतर पक्ष

चिन्ह : ---
View  
1624
- - - - - - -
विजयी
18
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Nutan dhananjay Bujade

पत्ता - Gandhi nagar near ganesh mandhir amravati
अपक्ष

चिन्ह : ---
View  
1513
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
19
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
Asha rajesh Nindhane

पत्ता - Belpura near manohar band parti amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
View  
1605
- - - - - - -
विजयी
19
ब - सर्वसाधारण
Pradeep baburao hivase

पत्ता - Vivekanand colony amravati
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
---  
1698
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
20
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
Chetan dasrathrao pawar

पत्ता - Line No.10 kalyan nagar amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
View  
2592
- - - - - - -
विजयी
20
ब - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Moraya jayshree ajaykumar

पत्ता - Caliprasad , 18 Droga plot rajapeth amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
---  
1871
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
21
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
shri Prashant Aanandrao Wankhade

पत्ता - Back Side Of Takhatmal collage Rajapeth Amravati
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
3599
- - - - - - -
विजयी
21
ब - स्त्रियांसाठी
Savita Kishor Ladekar

पत्ता - Back Side Of Takhatmal Collage Rajapth Amravati
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
22
ब - सर्वसाधारण
Warhade Nandkishor Rangraoji

पत्ता - Nandkishor Rangraoji Warhade, Sharda Nagar, Amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2247
- - - - - - -
विजयी
22
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Raut Suvarna Sunil

पत्ता - New Chhangani nagar, amravati.
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
3232
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
23
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
Bambal Mahendra Babarao

पत्ता - Telicom Colony, Akoli road,Amravati.
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
1331
- - - - - - -
विजयी
23
ब - स्त्रियांसाठी
Dendule Sau.Kanchan Ratan

पत्ता - Aourangpura Amravati
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
1702
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
24
ब - सर्वसाधारण
Ingole Vilas Mahadevrao

पत्ता - Kharchikar Galli Budhwara Amravati
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
3690
- - - - - - -
विजयी
24
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Bhele Sunita Manoj

पत्ता - In Side Of Amba Gate Amravati
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
3542
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
25
क - सर्वसाधारण
Harmkar Pravin Wasantrao

पत्ता - Juni Kotwali, Near Laxmi Narayan Mandir,Amravati.
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
2782
- - - - - - -
विजयी
25
ब - स्त्रियांसाठी
Sau kanchan Vijay Upadhyay

पत्ता - Bhaji Bazar Amravati
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2834
- - - - - - -
विजयी
25
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Rajgure Archana Gajanan

पत्ता - Bhaji Bajar Tarkheda Road Amravati
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2864
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
26
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
हमीद हनीफ़शेख हनीफ़

पत्ता - गवळीपुरा,अमरावती.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : शिवणयंत्र
View  
3030
- - - - - - -
विजयी
26
ब - स्त्रियांसाठी
शमिमबानॊ मॊ.सादीक

पत्ता - गवळीपुरा ,अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
1816
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
27
ब - सर्वसाधारण
नुर खा मोजदार खा

पत्ता - ताज नगर,न.२पुला जवळ अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : रोडरोलर
View  
1635
- - - - - - -
विजयी
27
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
रहीमाबी अ.रफ़ीक

पत्ता - पठाणपुरा कमेला ग्राउन्ड,अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : पाण्याचा जग
View  
3087
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
28
ब - सर्वसाधारण
शॆख जाफ़र शॆख जब्बार

पत्ता - नमूना गल्ली न.४,अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2813
- - - - - - -
विजयी
28
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
ह्फ़ीजाबी युसूफ़ शाहा

पत्ता - ह्बीब नगर,व्ही.एम.व्ही रॊड, अमरावती.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2623
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
29
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मो.आसीफ़ मो.हारुन

पत्ता - गोस नगर, लालखडी रोड,अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
3101
- - - - - - -
विजयी
29
ब - स्त्रियांसाठी
तमीजी बी अहमद खान

पत्ता - बिलाल मज्जीद जवळ,अलिमनगर,अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2512
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
30
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
रफ़्फ़ू पत्रकार ऊर्फ़ अब्दूल रफ़ीक अब्दूल रज्जाक

पत्ता - हेदरपुरा,ईदगाह चोक,अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
3231
- - - - - - -
विजयी
30
ब - स्त्रियांसाठी
फ़ॆहमिदा नसरीन हबीब शहा

पत्ता - नुरानी चॊक,भातकुली रॊड,अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2476
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
31
अ - अनुसूचित जाती
चव्हाण भारत रामजी

पत्ता - गजानन महाराज मंदीरा जवळ,महाजनपुरा,अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2469
- - - - - - -
विजयी
31
ब - स्त्रियांसाठी
सॊ सगिता जितेद्र वाघ

पत्ता - अमबागेट,अबादेवी रोड,अमरवती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2323
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
32
ब - सर्वसाधारण
डहाके दीगंबर मनोहर

पत्ता - भाजीबाजार, अमरावती
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
2170
- - - - - - -
विजयी
32
अ - स्त्रियांसाठी
तायडे वनीता मनोज

पत्ता - महावीर नगर, बडनेरा रोड, अमरावती
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
1823
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
33
ब - सर्वसाधारण
महल्ले राजेंद्र भाष्कर

पत्ता - दीप नगर नं. २, फरशी स्टॉप, दस्तुर नगर रोड, अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
1615
- - - - - - -
विजयी
33
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
पांडे अंजली प्रमोद

पत्ता - जलाराम नगर, अमरावती
इतर पक्ष

चिन्ह : रोडरोलर
View  
1970
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
34
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
बोरकर निर्मला सुदाम

पत्ता - सिध्दार्थ चौक, फैजरपूरा, अमरावती
बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
View  
2105
- - - - - - -
विजयी
34
ब - सर्वसाधारण
गजभिये गोपाळ बापुराव

पत्ता - संजय गाधी नगर १, अमरावती
बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
View  
1606
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
35
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
मोहोड दिपमाला अरुण

पत्ता - उत्तम नगर, गल्ली नं. ३, अमरावती
बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
View  
2288
- - - - - - -
विजयी
35
ब - सर्वसाधारण
गोंडाणे अजय श्रावण

पत्ता - संजय गांधी नगर नं. २, बुध्द मुर्ती जवळ, अमरावती
बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
View  
2326
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
36
ब - सर्वसाधारण
मार्डीकर अविनाश गुलाबराव

पत्ता - चैतन्य कॉलनी, जुना बायपास रोड, अमरावती
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
3922
- - - - - - -
विजयी
36
अ - स्त्रियांसाठी
आवारे ममता संदीप

पत्ता - अष्टवीनायक कॉलनी नवीन बायपास रोड, पाण्याचे टाकी जवळ, अमरावती
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2833
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
37
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
हरणे वंदना नंदु

पत्ता - जेवड नगर , अमरावती
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : घड्याळ
View  
2136
- - - - - - -
विजयी
37
ब - सर्वसाधारण
तायडे राजेंद्र बापुराव

पत्ता - न्य गणेश नगर,अभियंता कालनी रोड,अमरावती
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
2260
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
38
ब - सर्वसाधारण
Tushar Panditrao Bhartiya

पत्ता - 7, First Floor, Krushnarpancolony, Amravati.
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2884
- - - - - - -
विजयी
38
अ - स्त्रियांसाठी
Majusha Prashant Jadhav

पत्ता - 36, Gawande layout, Sainagar, Amravati
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2529
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
39
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
Sunil Haribhau Kale

पत्ता - 47,Gopalnagar, Amravati.
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
1833
- - - - - - -
विजयी
39
ब - स्त्रियांसाठी
Nanda Charanjitkaur Vikramjitsing

पत्ता - Badnera Road , Near Nemani Gowdown, Amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2296
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
40
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
Javid Majid Meman

पत्ता - Sahil Lawn, Badnera Road, Amravati
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2183
- - - - - - -
विजयी
40
ब - स्त्रियांसाठी
Chhaya Vishambhar Ambadkar

पत्ता - Baripura Junivasti, Badnera
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1708
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
41
ब - सर्वसाधारण
Vijay Keshav Nagpure

पत्ता - Malipura Junivasti, Badnera
इतर पक्ष

चिन्ह : दूरदर्शन
View  
1225
- - - - - - -
विजयी
41
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
jayashree Someshwar More

पत्ता - Malipura, Junivasti, Badnera
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
1750
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
42
ब - सर्वसाधारण
Chandumal Jivatmal Bildani

पत्ता - Sindhicolony, Navivasti, Badnera
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1117
- - - - - - -
विजयी
42
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
Kanchan Baliram Grespunje

पत्ता - Shinclinic, Athawadi bajar, Badnera, Navivasti
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
2955
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
43
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
Gumpha Mahadeo Meshram

पत्ता - Milchal, Navivasti, Badnera
बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
View  
2215
- - - - - - -
विजयी
43
ब - सर्वसाधारण
Prakash Ramdas Bansod

पत्ता - Behind post office, Navi Vasti, Badnera
इतर पक्ष

चिन्ह : कपबशी
View  
2079
- - - - - - -
विजयी


 
      © Amravati Municipal Corporation General Elections 2012 (अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL